Research Output

Filter
Case note

Het tijdelijke contract en de concrete objectieve reden- here we go again. Generieke uitzonderingen op de ketenregeling moeten voldoende specifiek zijn en voorzien in gelijkwaardige bescherming tegen misbruik

Gundt, N., 2019, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 2, p. 28-29 TRA 2019/22.(Het tijdelijke contract en de concrete objectieve reden- here we go again. Generieke uitzonderingen op de ketenregeling (TRA 2019/22); 25/10/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:859).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Indirecte discriminatie op grond van handicap en redelijke aanpassingen

Gundt, N., 2019, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 12, p. 35-36 TRA 2019/112.(TRA 2019/112; 11/09/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:703).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Verschil in beëindigingsvergoeding op grond van type contract geoorloofd vanwege objectieve reden

Gundt, N., 2019, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 6/7, p. 38-39 TRA 2019/62.(Verschil in beëindigingsvergoeding op grond van type contract geoorloofd vanwege objectieve reden (TRA 2019/62); 11/04/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:315).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2018

De kerk als werkgever is onderworpen aan (rechterlijke) controle bij het stellen van geloofsvoorwaarden aan (potentiële) werknemers

Gundt, N., 2018, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 9/10, p. 44 TRA 2018/82.(De kerk als werkgever is onderworpen aan (rechterlijke) controle bij het stellen van geloofsvoorwaarden aan (potentiële) werknemers (TRA 2018/82); 17/04/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:257).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Wegvervoer: normale wekelijkse rusttijd mag niet in het voertuig worden doorgebracht

Gundt, N., 2018, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 5, p. 38-39 TRA 2018/44.(Wegvervoer: normale wekelijkse rusttijd mag niet in het voertuig worden doorgebracht (TRA 2018/44); 20/12/17, ECLI ID: ECLI:EU:C:2017:1012).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2017

Bezint eer ge begint: de gevolgen van de pre-pack die als overgang van onderneming kwalificeert

Kullmann, M., 2017, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 8, 11, p. 40-41 TRA 2017/95.(Bezint eer ge begint: de gevolgen van de pre-pack die als overgang van onderneming kwalificeert (TRA 2017/95); 22/06/17, ECLI ID: ECLI:EU:C:2017:489).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Case note to Schaefer Kalk GmbH tegen Bundesrepublik Deutschland, C-460/15 (calculation of CO2 emissions transported outside the installation)

Peeters, M. & Eliantonio, M., 2017, No. M en R 2017/66, No. ECLI:EU:C:2017:29, Jan 19, 2017. (Milieu & Recht; No. 66, Vol. 5).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Open Access

Immuniteit van jurisdictie van internationale organisatie (Europese Octrooi Organisatie) in een geschil met vakbonden, toegang tot de rechter (art. 6 EVRM)

Kullmann, M. & Kullmann, M., 2017, No. JAR 2017/56, No. ECLI:NL:HR:2017:57; ECLI:NL:PHR:2016:917, Jan 20, 2017. (Jurisprudentie Arbeidsrecht, Vol. 3).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Leeftijdsgrens bij sollicitatieprocedure als directe discriminatie of uitdrukking van een wezenlijk en bepalend beroepsvereiste? (Salaberria Sorondo)

Gundt, N., 1 Feb 2017, 3 p.. No. TRA 2017/22, No. ECLI:EU:C:2016:873, Nov 15, 2016. (Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA); No. 22, Vol. 2 (p. 31-33)).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Non-discriminatie, handicap, definitie van de grond handicap, begrip langdurige beperkingen (Mohamed Daouidi v. Bootes Plus SL e.a.)

Waddington, L., 2017, 10 p.. No. EHRC 2017-2, 29, No. ECLI:EU:C:2016:917, Dec 01, 2016. (European Human Rights Cases; No. EHRC 2017-2, 29, Vol. 2).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Verbod om religieuze of levensbeschouwelijke tekenen te dragen: vrijheid van godsdienst versus vrijheid van ondernemerschap

Gundt, N., 1 Jun 2017, No. TRA 2017/66 , No. ECLI:EU:C:2017:203 en ECLI:EU:C:2017:204 , Mar 14, 2017. (Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA); No. 66, Vol. 6/7 (p. 27-29)).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2016

AB 2016, 260 Toerekening bestuurlijke boete voor overtreding vennootschap onder firma aan rechtsopvolger.

Jansen, O., 8 Aug 2016, No. 260, No. ECLI:NL:RVS:2015:3747, Dec 09, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 261 Wav-boete. Onschuldpresumptie. Voordeel twijfel aan bewijs voor overtreder. Gelijkheidsbeginsel bij boetetoemeting

Jansen, O., 8 Aug 2016, No. 261, No. ECLI:NL:RVS:2015:3287, Oct 28, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 262 Beroep op vertrouwensbeginsel ter onderbouwing van een boetematigingsverweer wegens verminderde verwijtbaarheid slaagt niet.

Jansen, O., 8 Aug 2016, No. 262, No. ECLI:NL:RVS:2015:2881, Sep 16, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 275

Jansen, O., 19 Aug 2016, No. 275, No. ECLI:NL:RVS:2016:1981, Jul 13, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 276

Jansen, O., 19 Aug 2016, No. 276, No. ECLI:NL:RVS:2016:1163, Apr 20, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 277

Jansen, O., 19 Aug 2016, No. 277, No. ECLI:NL:RVS:2015:2136, Jul 08, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 278

Jansen, O., 19 Aug 2016, No. 278, No. ECLI:NL:RVS:2015:665, Mar 04, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 279

Jansen, O., 19 Aug 2016, No. 279, No. ECLI:NL:RVS:2011:BP8743, Mar 23, 2011. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 289

Jansen, O., 30 Aug 2016, No. 289, No. ECLI:NL:RVS:2016:1893, Jul 06, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 290

Jansen, O., 30 Aug 2016, No. 290, No. ECLI:NL:RVS:2016:1670, Jun 15, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 291

Jansen, O., 30 Aug 2016, No. 291, No. ECLI:NL:RVS:2016:378, Feb 17, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 292

Jansen, O., 30 Aug 2016, No. 292, No. ECLI:NL:RVS:2015:3251, Oct 21, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 293

Jansen, O., 30 Aug 2016, No. 293, No. ECLI:NL:RVS:2015:857, Mar 18, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 300

Jansen, O., 1 Sep 2016, No. 300, No. ECLI:NL:RVS:2016:1678, Jun 16, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 301

Jansen, O., 1 Sep 2016, No. 301, No. ECLI:NL:RVS:2016:1277, May 11, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 302

Jansen, O., 1 Sep 2016, No. 302, No. ECLI:NL:RVS:2015:2996, Sep 23, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 310

Jansen, O., 10 Aug 2016, No. 310, No. ECLI:NL:RVS:2016:2080, Jul 27, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 312

Jansen, O., 9 Sep 2016, No. 312, No. ECLI:NL:RVS:2015:2284, Jul 22, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016,326

Jansen, O., 16 Sep 2016, No. 326, No. ECLI:NL:RVS:2016:2153, Aug 03, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 327

Jansen, O., 16 Sep 2016, No. 327, No. ECLI:NL:RVS:2015:288, Feb 04, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 328

Jansen, O., 16 Sep 2016, No. 328, No. ECLI:NL:RVS:2013:BY7996, Jan 09, 2013. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 339

Jansen, O., 25 Sep 2016, No. 339, No. ECLI:NL:RVS:2015:3138, Oct 07, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 340

Jansen, O., 25 Sep 2016, No. 340, No. ECLI:NL:CBB:2014:151, Apr 14, 2014. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 346

Jansen, O., 30 Sep 2016, No. 346, No. ECLI:NL:RVS:2015:2458, Aug 05, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 347

Jansen, O., 30 Sep 2016, No. 347, No. ECLI:NL:CBB:2015:191, Jul 08, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 419

Jansen, O., 5 Dec 2016, No. ECLI:NL:CBB:2016:151, Jun 17, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB), Vol. 45).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 420

Jansen, O., 5 Dec 2016, May 20, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB), Vol. 45).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016,423

Jansen, O., 12 Dec 2016, No. ECLI:NL:RVS:2016:3102, Nov 23, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB), Vol. 46).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 424

Jansen, O., 12 Dec 2016, No. ECLI:NL:RVS:2016:3062, Nov 16, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB), Vol. 46).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016, 425

Jansen, O., 12 Dec 2016, No. ECLI:NL:RVS:2015:1160, Apr 15, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB), Vol. 46).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

AB 2016. 311

Jansen, O., 9 Sep 2016, No. 311, No. ECLI:NL:RVS:2015:3273, Oct 28, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 222626, Vol. 2016).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Begrip ‘Collectief Ontslag’

van der Mei, A., May 2016, Nov 11, 2015. (Tijdschrift Recht en Arbeid, Vol. 5).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Bestuurlijke boete Meststoffenwet. Derogatienorm. Geen dubbele bestraffing van beboeting achtereenvolgende jaren en randvoorwaardenkorting.

Jansen, O., 24 Dec 2016, No. AB 2016-48, 461, No. ECLI:NL:CBB:2016:342, Oct 25, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht, Vol. 48).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

E 101-verklaring – Rijnvarendenverdrag – Prejudiciële procedure – Acte clair

van der Mei, A., Jan 2016, 2 p.. Sep 09, 2015. (Tijdschrift Recht en Arbeid; No. 1).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Guberina tegen Kroatie

Waddington, L., Jun 2016, In : European Human Rights Cases. 6 p.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Meelkartel. Verjaring boetebevoegdheid. Boetebesluit binnen de door het boeterapport bepaalde grenzen. Boetematiging door hanteren andere ernstfactor.

Jansen, O., 24 Dec 2016, No. AB 2016-48, 462, No. ECLI:NL:CBB:2016:184, Jul 14, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht, Vol. 48).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional