Veel­be­lo­ven­de re­sul­ta­ten tus­sen­tijd­se eva­lu­a­tie De Ge­zon­de Ba­sis­school van de Toe­komst

Press/Media: Expert CommentPopular

Description

Een tussentijdse evaluatie van het project ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’ (GBT) toont veelbelovende resultaten: kinderen binnen ... op dit voorbeeld te volgen.”HamvraagOnno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde en wetenschappelijk directeur van de ...

Period13 Feb 2019

Media contributions

1

Media contributions