Taal en identificatie-praktijken onder VMBO leerlingen in Limburg

  • Pomme van de Weerd (Speaker)

Activity: Talk or presentation / Performance / SpeechesTalk or presentation - at conferenceAcademic

Description

Deze taalkundig-antropologische studie onderzoekt talige en sociale praktijken onder middelbare school-leerlingen in de leeftijd 14-16 op een VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs) in Limburg. Het onderzoek analyseert hoe deze adolescenten zichzelf en anderen identificeren door middel van taal en andere semiotische hulpmiddelen, in een context van globalisering en translokalisatie, die bovendien getekend wordt door groeiende ongelijkheid. Deze jongeren bevinden zich in een meervoudig gemarginaliseerde positie in de maatschappij: als inwoners van een perifere regio binnen de nationale context, als leerlingen van een gestigmatiseerd type onderwijs, en in veel gevallen als (tweede generatie) immigranten, en/of als dialect-sprekers. Zij ondervinden ook dagelijks de consequenties van de versnelde stromen van mensen, informatie, goederen, talen, en culturen, die geassocieerd worden met globalisering. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen hoe ongelijkheid en globalisering samenkomen en vorm nemen in de levens van deze leerlingen, en te zien hoe zij zelf omgaan met hun potentieel complexe positionering in de samenleving. In de presentatie zal ik ingaan op de resultaten van vijf maanden etnografisch veldwerk met dertig leerlingen van één middelbare school. Bevonden is dat de expliciete identificatie van jongeren zich vooral richt op hun afkomst: zij benadrukken hun (bijvoorbeeld) Turkse, Marokkaanse, of zelfs “buitenlandse” achtergrond. Deze identificatie praktijken komen over als zeer essentialistisch en mogelijk verdelend. Ik zal dit in context plaatsen en duiden met behulp van sociaal-wetenschappelijke literatuur over identiteit en boundary making (Bucholtz & Hall, 2004; Wimmer, 2013). Bovendien zal ik beargumenteren dat, ondanks hun essentialiserende expliciete identificatie-praktijken, deze jongeren ook dagelijks (meer impliciete) sociale en talige praktijken laten zien die erop wijzen dat de sociale scheidingslijnen poreuzer zijn dan dat ze op het eerste gezicht lijken. Leerlingen gebruiken veelvuldig ‘elkaars’ taal, zijn bevriend met elkaar, en voelen zich naast Turks of Marokkaans óók Nederlands en Limburgs.
Period22 Sept 2017
Event titleAnéla Studiedag 2017
Event typeConference
LocationTilburg, NetherlandsShow on map
Degree of RecognitionNational