Panel Sessie - Taal van ontkenning bij criminaliteit en mensenrechtenschendingen

Activity: Organizing, contributing or attending an eventOrganizing or contributing to an eventAcademic

Description

Uit de literatuur over de sociale constructie van problemen is maar al te zeer bekend dat sociale problemen onlosmakelijk verbonden zijn met definitieprocessen, dat die problemen voor verschillende mensen verschillende betekenissen kunnen hebben en dat het zwaar aanzetten, dan wel wegredeneren van problemen sommige partijen tot voordeel strekt en andere benadeelt. Taal speelt in dit proces een cruciale rol. Vaak zijn de gebezigde termen vaag en multiinterpretabel, maar wordt er in politieke zin een betekenis aan gegeven, die het patroon van ideologieën dat dominant is in een samenleving reflecteert en legitimeert. Auteurs zoals Stanley Cohen en Judith Butler, maar ook andere denkers zoals Michel Foucault hebben met hun werk een conceptuele basis gelegd voor hoe we kritisch naar de rol van taal en meer specifiek de taal van ontkenning kunnen kijken. Tijdens de themasessie willen we verder gaan dan dergelijke conceptuele en filosofische verhandelingen en de nadruk leggen op taal in actie om zodoende een beter inzicht krijgen hoe het proces van ontkenning zich in de praktijk voltrekt en welke rol taal daarin speelt. Het gaat daarbij zowel om de wijze waarop ontkenning taalkundig wordt geconstrueerd, als ook om de maatschappelijke implicaties daarvan. Papers: Not an easy question: Dialectic processes of acknowledgment and denial of revolutionary crimes in Argentina Willem de Haan, Eva van Roekel Stedelijke inrichting & ‘Memoralisation’ Chrisje Brants, Katrien Klep Taal van ontkenning: Doping in de wielersport Henk van de Bunt ‘Troostmeisjes’: De structurele ontkenning van seksuele slavernij Roland Moerland
Period17 Jun 2017
Event typeConference
OrganiserNederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC)
LocationLeiden, NetherlandsShow on map