Nederlandse Orde van Advocaten (External organisation)

Activity: Membership (due to research expertise)Membership of committeeAcademic

Description

Werkgroep Voorbereiding evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur

Het voorbereiden van een advies aan de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van de registratie en openbaarmaking van tuchtrechtelijke beslissingen, het toezicht door de deken en het college van toezicht en het tuchtrecht, en over mogelijke oplossingen voor geconstateerde problemen met inachtneming van het uitgangspunt van een stelsel dat onafhankelijk, transparant, uniform en effectief toezicht en rekening houdend met de bijzondere positie van de advocatuur, diens onafhankelijkheid en de vertrouwelijkheid van cliëntgegevens.
Period1 Jun 20171 Sept 2018
Held atNederlandse Orde van Advocaten
Degree of RecognitionNational