Kinderen en de asielpraktijk; De positie van het kind vóór, tijdens en na de asielprocedure tegen de achtergrond van het internationale recht, Advies ACVZ 2003/5

Willems, J. C. (Consultant / Advisor)

Activity: Consultancy / AdviseAcademic

Description

CY - Den Haag; PU - Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken;
Period1 Oct 2003
Event titleParticipatie expertmeeting 'Kinderen in en na de asielprocedure' Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Paleis van Justitie, Den Haag 25 juni 2003: null
Event typeOther